Home >> Haberler >> Avrupa >> Köln”de Kitle Toplantısı ve Panel

Köln”de Kitle Toplantısı ve Panel

Panel-KölnAlmanya Adalet Bakanlığı`nın Emriyle 15 Nisan 2015 tarihinde içlerinde ATiK yöneticileri ve TKP/ML aktvistleri oldukları gerekçesiyle tutuklanan 10 devrimci için yürütülen kampanyanın bir parçası olarak, Avrupanın birçok alanında gerçekleştirilen kitle toplantıslarından biri de Köln”de gerçekleştirildi.

Panelde ATiF tensilcisi S. Gürcan ve Av. M Şakar katıldı. Panelistelerden ATiF temsilcisi 15 Nisan”da gerçekleştirilen operasyonun politik arka cephesini ve Türk devletinin bu operasyondaki rolü üzerinde durarak genel bir bilgilendirme yaptı. Av. M. Şakar ise Almanya”da yürürlükte olan 129-a ve b ceza maddesinin içeriğini, bu ceza maddesinin evrensel hukukla çelişen yönlerini ve PKK davalarında Türk devletinin düzmece belgeleri kullanarak, yargılanlanarı nasıl mahkum ettirmek istediği üzerinde durdu. Av. M. Şakar bu maddelere ilişkin genel bir hukuk mücadelesinin verilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Panelin ikinci bölümünde ise kitleye söz hakkı verildi. Sorulan birçok sorunun yanında. kitleden genel değerlendirmeler yapılarak, bu kampanyaya gerekli desteğin verilmesinde şimdiye kadar yetersiz kalındığı, bundan sonra bu desteğin artırılarak verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Zira, bu operasyonun ATiK”e karşı yapılması sadece işin görünen yani olduğu, 129-a ve b ceza maddelerinin tüm devrimci parti ve kurumları içine aldığını vurgulayan kitlenin tartışmalara canlı katılması toplantının içeriği ve hedefleri bakımından olumlu bir yerde duruyordu.

Panelin son bölümünde sie sorulan sorulara verilen cevaplar ve önümüzdeki dönem eylemlilikleri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra penel sona erdi.