Home >> Haberler >> Avrupa >> 1. Politik Mülteci Kongresi Gerçekleşti!

1. Politik Mülteci Kongresi Gerçekleşti!

STUTTGART |02.12.19| Almanya’da bir araya gelen çeşitli kurumlar ve mülteciler 30 Kasım 2019 tarihinde Stuttgart şehrinde 1. Politik Mülteci Kongresini (1. Flüchtlingspolitischer Kongress) gerçekleştirdi.

“Almanya’ya göç eden tüm mültecilere ve mültecilere yardım eden tüm demokratik kamuoyuna” başlığı altında ve bu çerçevede çalışmalarını yürüten ‘Freundeskreis Alassa & Friends’ 1. Politik Mülteciler Kongresini gerçekleştirdi.

Saat 11’de başlayan kongrede dört farklı başlık altında sunumlar yapıldı. Bu gündemler doğrultusunda yoğun tartışmalar yürütüldü ve farklı kurumların sunumları gerçekleşti.
Açılış konuşmasının ardından avukat Roland Meister tarafından ‘Avrupa Birliği ve Almanya’nın mülteci politikası’ başlığı altında ilk sunum yer aldı. Roland Meister emperyalist politikanın savaşa ve işçi sınıfının ezilmesine yol açtığını söylerken, aynı zamanda ekonomik krizinin insan haklarına aykırı sonuçları beraberinde getirdiğini söyledi. Avrupa Birliğinin mülteci politikası insanları ölüme, sefalete ve yoksulluğa sürüklediğine ve AfD (Almanya için alternatif partisi) gibi faşist partilerin halk içerisindeki ırkçılığı körüklediğinde dikkat çekti. Buna karşı en güçlü birleşik mücadele ile karşılık verileceğine vurgu yaptı. Tartışma bölümünde bir çok mülteci kendi deneyim ve tecrübelerini aktardı. Almanya’da yaşayan mültecilerin koşullarının gittikçe köyüye gittiğine dikkat çekildi.

İkinci sunumu batı Afrika’nın Togo ülkesinden gelen Emil yaptı. ‘Uluslararası göç nedenleri ve buna karşı geliştirilen stratejiler’ başlığı ile Fransa sömürü altında olan Togo’da milyonlarca insan sefalet içerisinde yaşadığını söyleyerek sözlerine başladı. Neo-liberalizmin de yeraltı kaynakları sömürerek, sadece kâra odaklı olduğunu belirtti. Mülteci sorununun Avrupa Birliğinin finans planıyla bağlantılı olduğuna vurgu yaptı. Son olarak, bu politikalara karşı hem Togo’da hem de Avrupa’da büyük bir hareketliliğin başladığını, bu hareketliliğin bölünmesi istendiği, ama buna izin verilmeyeceğini söyledi. Tartışma bölümünde Rojava’daki duruma dikkat çekildi. Ayrıca Almanya’nın dışişleri politikasına ve Almanya’daki mültecilerin kriminalize edildiğine vurgu yapıldı.

Bu bölümde ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Eş-başkanı Zeynep Çalışkan da bir konuşma yaptı. Konuşmasına şu sözlerle başladı: “Emperyalistler, sömürücü politikalarını devam ettirmek için, her zaman bir günah keçisi bulmak zorundadır. O zamanlar bu günah keçileri ‘misafir işçiler’ dedikleri kesimdi, şimdi ise mültecilerdir.” Mülteciliğin sebeplerine dikkat çekerek, aynı zamanda şu sözlerle devam etti: “Emperyalistler düşünmemizi, görmemizi ve konuşmamızı istemiyorlar. Çünkü tek istedikleri, susan ve sorgulamayan ucuz iş güçleridir.” Son olarak örgütlülüğe ve birleşik mücadeleye vurgu yaparak, politik mülteci kongresini selamladı.

Üçüncü sunum “mültecilerin durumu ve buna karşı yapılan protestolar” başlığı altında mülteci olan ve bu noktada mücadele eden Alassa Mfouapon tarafından yapıldı. Kendi tecrübelerini, Almanya’dan tekrar İtalyaya iade edilme sürecini ve Libya gibi ülkelerde mültecilerin maruz kaldıkları işkenceleri ve yaşadıkları koşulları anlatan bir konuşma yaptı. İnsanların özgürce nerede yaşamak istediklerini karar verme hakkı olması gerektiğini söyleyen Mfouapon, aynı zamanda bu çerçevede çeşitli çalışmalarının ve eylemlerin yapıldığını söyledi. Tartışma bölümünde mültecilerin aynı zamanda aile ve sağlık sektöründe sorun yaşadıklarına dikkat çekildi. MLPD adına yapılan konuşmada sınıfsız toplum için yapılan mücadelenin birleşik mücadele olması gerektiğine vurgu yaptı.
ATİK adına yapılan ikinci konuşmada “Müslüm Elma’ya Özgürlük Kampanyası” anlatıldı, Müslüm Elma ve davası hakkında bilgiler verildi ve herkesi dayanışmayı yükseltme ve bu çerçevede yapılan eylemlere katılmaya çağrıldı.

Son olarak kongreyi örgütleyen Freundeskreis Alassa & Friends tarafından “Eylemlerin Geleceği” başlığı altında bir sunum gerçekleştirildi. Toplumsal ve sosyalist perspektiflerin geliştirilmesi gerektiği ve ortak noktamız olan faşizme karşı birleşik mücadeleyi güçlendirmek gerektiğine vurgu yapıldı.
Kongre sona ermeden önce, kongre tarafından Müslüm Elma’ya selamlar gönderilerek, onunla dayanışma içerisinde olunduğu iletildi.


Kaynak: Avrupa