Home >> Haberler >> Avrupa >> Mehmet YEŞİŞÇALI`nın İadesini Durduralım!
Mehmet YEŞİŞÇALI
Mehmet YEŞİŞÇALI

Mehmet YEŞİŞÇALI`nın İadesini Durduralım!

Mehmet YEŞİŞÇALI
Mehmet YEŞİŞÇALI

15 Nisan 2015 tarihinde, ATİK yönetici ve aktivistlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla tutuklanarak İsviçre/Fribourg hapishanesine konulan Mehmet YEŞİLÇALI, Almanya`nın iade istemi ile tutukluydu. İsviçre`de, yoldaşları tarafından, aylardır yoğun bir mücadele süreci örülmekteydi.

Sokaklarda, çeşitli yöntem ve boyutlarda sürdürülen mücadele, hukuksal boyutta da yoğun olarak sürdürülüyordu. Diplomatik ve lobi çalışmaları da sürdüren bu süreçte, hukuksuz şekilde tutuklanan ve İsviçre`de politik oturumu olan Mehmet YEŞLÇALI`nın Almanya`ya iadesi durdurulmaya, özgürlüğüne kavuşturulmaya çalışılıyordu.
Ancak, tüm çabalara rağmen, İsviçre idari mahkemesi, davaya hukuksal bakmaktan ziyade, devletler arasındaki kirli çıkarlar ve işbirliği politik yönelimine uygun olarak, Almanya`ya iadesine karar vermiştir.
Mehmet YEŞİLÇALI`nın avukatlarının yaptığı, iadeye itiraz, 4 ay sonra ret edilerek, Almanya`ya iadesine karar verilmiştir.
İade kararının fiilen durdurulması için, avukatlar tarafından, Federal Mahkemeye taşınarak itiraz edilmiştir. Federal mahkemenin itirazı kabul etmesi durumunda, dosya tekrar görüşülecektir. Aksi yönde karar verilmesi durumunda, Mehmet YEŞİLÇALI`nın Almanya`ya iadesi gerçekleşebilecektir.
Mehmet YEŞİLÇALI`nın hukuk-dışı ve keyfi iade kararının durdurulması için İsviçre devleti ve adalet bakanlığına protesto mektupları göndererek kararı kınamaya çağırıyoruz. Tüm duyarlı kesimleri harekete geçmeye, YEŞİLÇALI`şahsında, tüm ATİKve devrimci, yurtsever tutsaklara sahip çıkılmaya çağırıyor. 
MEHMET YEŞİLÇALI’nın İadesi Hukuk Dışıdır, Derhal Durdurulmalıdır. 
MEHMET YEŞİLÇALI’ya ve Tutuklu ATİK Aktivistlerine Özgürlük!
Politik Tutsaklara Özgürlük!