Home >> Haberler >> Avrupa >> Avusturyada 1 Mayıs, Corona’ya rahmen #eylemdekal, denilerek sokaklarda kutlandı

Avusturyada 1 Mayıs, Corona’ya rahmen #eylemdekal, denilerek sokaklarda kutlandı

AVUSTURYA|02.05.2020|İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma bayramı olan 1 Mayıs, bu yıl kapitalist-emperyelist sistemin yaratmış olduğu Pandemi ‘’Corona Virüsu’’ gölgesinde kutlanılmaya çalışıldı. Dünyanın bir çok ülkesinde sokağa çıkma yasakları, sadece belirli sayıda insanların biraraya gelebileceği ve hatta etkinlikler ve eylemliliklerin yasaklandığı bir döneme, bizler ATİK Avusturya taraftarları olarak Avusturyanın dört bölgesinde eylemlilikler gerçekleştirerek karşıladık 1 Mayıs İşçi bayramını. Avusturyada, 1 Mayıs etkinliklerinin sokakta kutlanması için devlet yetkilileri ile süren uzun ve zorlu tartışma, ve yazışmalardan sonra müsade edildi.

Tek tek bölgeler olarak;

Viyana: yürüyüş saat 10:30 da kitle toplanmaya başladı. Maske, eldiven ve desinfekte ilacının bulundurma mecburiyetinin olmasından kaynaklı, ATİK/VTİD’in örgütlediği Eldiven, Desinfekte ilacını, ve SYM li dostların hazırladığı Maskaler ihtiyacı olan kitlelere dağıtılmak üzre bir stand masası kurularak halka sunuldu. 1 Mayıs komitesinin bir gün önce hazırlayıp belirli bir pogram çerçevesinde düzenlediği, Sıralama, konuşma ve yürüyüş istikameti ve uyulması gereken konular çerçevesinde saat 11:30 da kitleler yürüyüşe geçti. Yaklaşık olark 800 ile bin kişinin katılım dağladığı etkinlikte, İlk konuşmalar toplanma alanında gerçekleşti. Daha sonra yürüyüş esnasında ve son toplanma bölgesinde katılımcı bütün kurumlar konuşmalarını yaparak halaylar çekilerek etkinlik sonlandırıldı. Hem katılan kitleler, hemde gözlemci halk tarafında 1 Mayıs yürüyüşü ciddi bir sempati ile karşılandı. Hak sokakta alınır sanalda değil diyerek çok olumlu bir tepki verdiler. Ayrıca, 1 Mayısı sanal alemde kutlamak isteyen bir çok ‘’sözüm ona’’ kendisine kominist, sol, sosyalist ve sosyal demokrat diyen parti ve sendikalara büyük tepkiler olduğunu söyleyebiliriz.

İnnsbruck: Avusturyanım İnnsbruck şehrinde 1. Mayıs yürütüşü gerçekleştirildi.

1Mayıs işçilerin emekçilerin mücadele ve direniş günü olarak, bu yıl 120 cu yılı vesilesiyle kapitalizme karşı kitleler alanlara çağrıldı. Bu çağrıyada İnnsbruck da yaklaşın 700 den fazla kitle yürüyüşe geçti. Saat 11:00 de buluşan kitleler 11:30 yürüyüşe geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş de hastalığa karşı çeşitli önlemler alındı. Kitleler maske ve eldivenler takarak birer metre mesafeyle yürüdüler.

Tirol eyaletinde bulunan çeşitli yerli ve göçmen DKÖ, sendika gençliği, Alevi kurumları yanında PARTİZAN ve ATİK komitesi de 1. Mayıs eylem platformunda yer aldı.

Linz: Linz bölgesinde 1 Mayıs yüyüyüşüne izin verilmemesinden kaynaklı olarak bu bölgede yanlızca insan zinciri oluşturma eylemi gerçekleşti. Demokratik Güç Birliğinin örgütlediği 1 Mayıs etkinliği, Saat 11:00’de başladı ve yaklaşık 100 kişi katıldı. Gerçekleşen insan zinciri eylemi, yapılan konuşma ve atılan Sloganlardan sonra Atik Linz taraftarlarının yanı sıra Partizan ve Sınıf Teorisi pankartlarınında taşındığı gözlemlendi.

Vorarlberg: Vorarlberg eyaletinde corona pandemisinden dolayı bir yürüyüş gerçekleştirilemedi. SJÖ tarafından Bregenz’de saat 15:00’da 10 kişilik bir mitinge alınan izine destek verildi. SJÖ ve ATİK’e bağlı Tohum Gençlik Ve Kültür Merkezi katılım sağladığı mitingde 1 Mayıs’ın önemine ve geçtiğim süreçde yaşananlara vurgu yapıldı. Bu mitingin yanı sıra ATİK’inde tavrı olan “1 Mayıs’da Eylemde kal” şiarıyla evlerde, iş yerlerinde bulunduğumuz tüm alanlarda 1 Mayısı görünür kılmaya çalıştık.


Kaynak: Avrupa