Home >> Haberler >> Avrupa >> YENİ KADIN; Bir Kez Daha İsyandayız! (Üç Dilde Bildiri)

YENİ KADIN; Bir Kez Daha İsyandayız! (Üç Dilde Bildiri)

Haber Merkezi|06.05.2020| 1 Mayıs günü eski eşinin bıçaklı saldırısı ve ardından yakma girişimine maruz kalan Meryem ŞAHİN için YENİ KADIN’ın çıkartmış olduğu bildiriyi üç dilde yayınlıyoruz.

Sevgili arkadaşlar;

1 Mayıs Cuma günü, Hamburg’ta Mesude Şahin, yıllar önce boşandığı eski eşi tarafından saldırıya maruz kalarak katledilmek istendi…  Yeni Kadın okuru olan arkadaşımıza, şahıs önce bıçakla saldırıp boğazını kestikten sonra, iki çocuğu da dahil olmak üzere üzerlerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Mesude ve 10 yaşındaki oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar, Mesude hala yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor… 13 yaşındaki kızı ise, fiziki olarak daha hafif yaralarla kurtulduysa da; çocukların psikolojik yaralarının çok daha zor tedavi edilebileceğini biliyoruz.

Korona sürecinin başından beri, toplumun evlere kapanmasıyla kadına yönelik şiddetin arttığını sürekli haykırıyoruz… Bu gerçeklikle, Mesude ve çocukları özgülünde yüzleştiğimiz anlarda aldığımız ikinci bir şiddet haberiyle bir kez daha sarsıldık…  Rojava’dan gelen Ahmad Schaia, 2 Mayıs günü Kassel’deki evinde eski eşi tarfından kazmayla katledildi…

Yıllardır kadın örgütleri olarak, patriarkal sistemin besleyip büyüttüğü kadına yönelik erk’ek şiddetine, kadın katliamlarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Erk’ek egemen sistemden beslenen erk’ekliğin kadınların yaşamlarını kendi kontrolları altında tutarak, onların hayatları üzerinde egemen olmaya çalışmalarına olan öfkemizi ve isyanlarımızı haykırdık/ haykırıyoruz!… Özellikle bu pandemi sürecinde Avrupa’da kadına yönelik şiddetin ve kadın katliamlarının arttığını, devletlerin istatistik verileriyle açıkladık… Bunların sadece medyaya yansıyan, açığa çıkan veriler olarak buz dağının görünen yüzü olduğunu da biliyoruz…  Almanya’da Saray, Çendy, Mina, Besima, Meryem, Ahmad,  İtalya’da Lorena Quaranta,  Birleşik Krallık’ta Victoria Woodhall ve daha niceleri … Dünyanın neresinde olursa olsun katledilen, şiddete maruz kalan her kadın öfkemizi bir kat daha arttırıyor, isyanımızı daha büyütüyor…

 

Katledilen Kadınlar İsyanımızdır; Kadınlar Öz Savunmaya!…

Patriarkal sistemden beslenen erkek şiddeti, binlerce yıldır bedenimizi, emeğimizi, irademizi, kimliğimizi teslim almaya çalışmakta…  Ancak biz kadınlar da; binlerce yıldır bedenimize, emeğimize, irademize ve kimliğimize sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz… Bu mücadelemizi; ne “cadı avı” denilen yüzbinlerce kadının diridiri yakılması, ne engezisyon mahkemeleri, ne devlet şiddetiyle  katledildikten sonra bedenlerimizin sokak ortasında çırılçıplak teşhir edilmesi, ne tutsak alınarak tecavüze maruz kalmamız engelleyemedi/ engelleyemeyecek… Bilinmelidir ki; egemen sömürü sisteminden beslenen ve onun önemli bir parçası olan kadına yönelik erkek şiddeti de engelleyemeyecektir!.. Onlar yok etmeye çalıştıkça öfkemiz, inadımız ve direnişimiz büyüyor…

Biliyoruz ki; kadına yönelik her türden şiddeti durdurmanın tek yolu kadın dayanışması ve kadın örgütlerimizi güçlendirmektir…. Çünkü; örgütlü güçlerimiz ÖZ SAVUNMAMIZDIR

Yeni Kadın olarak; bugün burada Meryem ve Ahmad özgülünde, Lorena’nın, Victoria’nın ve erkek şiddetine maruz kalmış, yaşamını yitirmiş bildiğimiz, bilmediğimiz bütün kadınların sesi olacağımıza bir kez daha söz verirken, Meryem ve Ahmad’ın davalarında erkek adaletin değil gerçek adaletin yerini bulması için, sonuna kadar takipçileri olacağımızı da beyan ediyoruz.

 

 • YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
 • DAYANIŞMA YAŞATIR; MESUDE (MERYEM) ŞAHİN YANLIZ DEĞİLDİR!
 • KADINA ŞİDDETİ AFFETMİYORUZ, ÖZSAVUNMA HAKTIR!
 • JİN JİYAN, AZADÎ! KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK!

 

ALMANCA;

Unsere Wut gegen die männliche Gewalt ist groß!

Wir rebellieren!

 

Liebe Freund*innen,

 

am Freitag, den 1. Mai hat der Ex-Mann unserer Freundin Meryem (Mesude), von welchem sie sich bereits vor Jahren hat scheiden lassen, versucht, diese zu ermorden. Er versuchte, unserer Freundin, die Leserin der Yeni Kadin (Neue Frau) Zeitschrift ist, zuerst mit einem Messer die Kehle durchzuschneiden und sie anschließend mit ihren zwei Kindern zusammen zu verbrennen, indem er Benzin auf sie goss. Mesude und ihr 10-jähriger Sohn wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Unsere Freundin befindet sich nach wie vor auf der Intensivstation, und führt einen Überlebenskampf. Obwohl die 13-Jährige Tochter körperlich mit leichteren Wunden überlebt hat, wissen wir, dass psychische Wunden von Kindern viel schwieriger behandelt werden können.

Insbesondere in den Zeiten der Pandemie haben wir bereits mehrfach wiederholt, dass die Gewalt gegen Frauen* in der häuslichen Quarantäne zunimmt. Während wir mit Mesude und ihren Kindern konfrontiert waren, wurden wir erneut von dieser Realität mit einem weiteren Gewaltfall erschüttert. Ahmad Schaia, die aus Rojava stammte, wurde am 2. Mai in ihrem Haus in Kassel mit einer Hacke von ihrem Ex-Mann ermordet.

Seit Jahren versuchen wir als Frauen*organisationen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Gewalt gegen Frauen sowie Feminizide, die ein Produkt des Patriarchats sind, zu richten. Wir rebellieren gegen die durch das Patriarchat produzierte Männlichkeit, die versucht, die Leben der Frauen* zu kontrollieren und über ihre Leben zu herrschen. Insbesondere in den Zeiten der Pandemie haben wir bereits mehrfach die steigende Gewalt an Frauen* in Europa mit den Zahlen der Statistikämter aufgezeigt, doch uns allen ist bewusst, dass diese nur die Spitze des Eisberges darstellen. Saray, Çendy, Mina, Besima, Meryem und noch viele mehr, die in Deutschland ermordet wurden… Unsere Wut wird bei jeder Frau*, die ermordet wird, größer!

 

Die ermordeten Frauen* sind unsere Rebellion; Selbstverteidigung ist unsere Antwort!

Die durch das Patriarchat produzierte Männlichkeit, versucht seit Tausenden von Jahren über unseren Körper, unsere Arbeit, unseren Willen und unsere Identität zu herrschen. Doch wir Frauen* kämpfen seit Tausenden von Jahren darum, unseren Körper, unsere Arbeit, unseren Willen und unsere Identität zu schützen. Weder die Verbrennung von Hunderttausenden Frauen* in der „Hexenjagd“, noch die Inquisitionen, noch die Aufdeckung unserer Körper mitten auf der Straße nach der Ermordung durch staatliche Gewalt, noch die Vergewaltigung während der Gefangenschaft konnten unseren gerechten Kampf verhindern. Es sollte bekannt sein, dass auch die männliche Gewalt gegen Frauen*, die vom herrschenden Ausbeutungssystem erzeugt werden und ein wichtiger Teil davon sind, dies nicht verhindern kann! Gegen die steigende Zerstörungspolitik wächst unsere Wut und unser Widerstand.

Wir wissen, dass der einzige Weg, die Gewalt gegen Frauen* zu stoppen, die Solidarität der Frauen* und die Stärkung unserer Frauen*organisationen ist. Denn unsere organisierten Kräfte sind UNSERE SELBSTVERTEIDIGUNG

Heute versprechen wir erneut als Neue Frau, dass wir die Stimme von Meryem, Ahmad, Lorena, Victoria und allen Frauen* sein werden, die männlicher Gewalt ausgesetzt waren (werden) und ihr Leben verloren haben. Zudem erklären wir, dass wir Folger der Fälle Meryem und Ahmad sein werden, damit nich männliche, sondern echte Gerechtigkeit gewinnt.

 

 • ES LEBE DIE SOLIDARITÄT DER FRAUEN*!
 • SOLIDARITÄT HÄLT AM LEBEN; MESUDE (MERYEM) SAHIN IST NICHT ALLEINE!
 • WIR VERGEBEN KEINER GEWALT GEGEN FRAUEN*, SELBSTVERTEIDIGUNG IST EIN RECHT!
 • JİN JİYAN, AZADÎ! FRAU, LEBEN, FREIHEIT

 

 

 

İNGİLİZCE;

Our Anger Against Male Violence is great;                                                           

 We are in Rebellion once again!

 

Dear friends,

On 1st of May, Mesude Sahin, who lives in Hamburg, Germany was attacked with intention to kill by her ex-husband… the assailant cut her, who is a reader of New Woman magazine, throat first before pouring gasoline over her and her two children and set them on fire. Mesude and her 10-year-old son were hospitalised with severe injuries, Mesude is still fighting for life in intensive care… Although her 13-year-old daughter had minor injuries, the psychological wounds in children are harder to heal.

Since the beginning of the Covid-19 pandemic, we have been shouting the fact that violence against women behind closed doors has increased. We were shaken once again on 2nd May when Ahmad Schaia who was from Rojava was killed by her husband using a pickaxe in her house in Kassel, Germany…

As women’s organizations for years, we have been trying to draw attention to the male violence against women and the massacres of women that the patriarchal system nurtures and grows. We cried out / shouted at our anger and rebellion against the masculinity of the male-nourished system by keeping women’s lives under their control and trying to dominate their lives! Especially in Europe during this pandemic, we stated that violence and women massacres in women increased in Europe, using the statistical data of the states … We also know that what is reflected in the media is only the tip of the iceberg. Saray, Cendy, Mina, Besima, Meryem, Ahmad in Germany, Lorena Quaranta in Italy, Victoria Woodhall in the UK and many more…With every woman murdered and exposed to violence in the world increases our anger as well as our rebellion…

 

The Murdered Women are Our Revolt; Women to Self Defence!…

Male violence fed from the patriarchal system has been trying to take over our body, our labour, our will, and our identity for thousands of years … But we, women, have been struggling to protect our body, our labour, our will, and our identity for thousands of years. Neither being burnt alive for “witchcraft” by the inquisition courts nor the exposure of our naked body in the street after being killed through state violence stopped our struggle and nothing will stop it. It should be known that; Male violence, fed by the dominant system of exploitation and is an important part of it, will not be able to prevent our struggle against violence towards women. Our anger, persistence and resistance grow as they try to destroy it…

We know that the only way to stop all forms of violence against women is women’s solidarity and strengthening women’s organisations… Because our organised forces are OUR SELF-DEFENCE.

 

As New Women, we promise to make sure not male justice but real justice will be served in the court hearing of Meryem and Ahmad and we will continue to be voices of women all around the world as well as Lorena and Victoria.

 

 • LONG LIVE WOMEN’S SOLIDARITY!
 • SOLIDARITY IS LIFE; MESUDE (MERYEM) SAHIN IS NOT ALONE!
 • WE SHALL NOT FORGIVE VIOLENCE AGAINST WOMEN, SELF-DEFENCE IS A RIGHT!
 • JİN JİYAN, AZADÎ! WOMEN, LIFE, FREEDOM!

 


Kaynak: Avrupa