Home >> Haberler >> Avrupa >> Viyana 8 Mart Eylemlerinin Startını Verdi

Viyana 8 Mart Eylemlerinin Startını Verdi

VIYANA|05.03.2021|Viyana’da 4 Mart Perşembe günü, 8 Mart etkinliklerine start verildi. Saat 14:00’te, Kadın Bakanlığı’nın önünüde 36 kadın kurumu bir miting gerçekleştirdi.

Kadınlar, bir yıldır süren pandemide Kadın Bakanlığı’nın kadınları ve haklarını yeterince gözetmeyişini, kadınlar özgülünde üzerine düşen görevleri yeterince yerine getirmeyişini protesto ettiler.

Kadın Bakanlığı Sessizliğini Koruyor;

Kadın örgütleri mitingte yaptıkları konuşmalarda; “bir yıllık pandemi döneminde, Kadın Bakanlığı görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemiş, kadınların maruz kaldıkları yoksulluğu, işsizliği, erkek devlet şiddetini görmezden gelmiş, gerkli önlemleri almamıştır. Pandemiyle birlikte yükselen ve bugün neredeyse sadace Viyana’da hemen her hafta bir kadının katledilmesine rağmen, Kadın Bakanlığı hala sessizliğini korumaktadır. Tek başına çocuk büyüten kadınların yaşadıkları sorunlar, bakanlığın hiç gündemine bile girmiyor.

Oysa 2020’de Kadın Bakanlığı’nın Parlamento’da yaptığı bir açıklamada, “Kadın Bakanlığı’nın fonunu yükselterek yalnız çocuk büyüten, zor durumda olan, şiddete maruz kalan kadınlara yardımları yükseltmeliyiz” demişti. Ancak hemen bu vaatlerin akabinde ortaya çıkan Covid 19 pandemi krizinde, kadınlar mağduriyetleri gözetilenler değil, faturanın büyüğünü ödeyenler oldular. Özellikle göçmen kadınların ve son yıllarda gelen mülteci kadınların omuzlarına yüklenen fatura daha da büyüktü. Birçok kadın sınır dışı edildi veya sınır dışı edilme tehditleriyle yüz yüze kaldılar.”

Kadın Bakanlığı Taleplerimizi Duymak Zorunda;

Mitingde basının yoğun olması dikkat çekmekteydi. Tüm kadın kurumlarının konuşmaları esnasında AKD adına söz alan arkadaşımız da; “pademinin kadınlara her yönüyle erkek devlet şiddeti, baskı, zulüm, ölüm, yoksulluk, emeğinin inkârı olarak yansıdığını anlattı. “AKD olarak özelikle bu konularda sürekli kamuoyunun dikkatlerini çekmeye çalıştık. Başarılı olduğumuzu, Avusturya basınında geniş yer verildiğini söyleyebiliriz. “dedi… “Bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz, herkese yaşayabileceği kadar ücret ödenmesini talep ediyoruz ve yasal hakkımız olan eşit işe eşit ücret hakkımızın bir an önce pratiğe geçirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca kadına yönelik her türden şiddete karşı bizler alanlardayız, bir adım bile geri atmayız… Kadın bakanlığı tüm bu taleplerimizi duymalı, görmeli ve derhal görevini yerine getirmelidir” diyerek sözlerini sona erdirdi. Atılan sloganlar ve alkışlarla saat 14,30 da son buldu. Viyana AKD
The post Viyana 8 Mart Eylemlerinin Startını Verdi first appeared on ATİK Online.
Kaynak: Avrupa