Home >> Haberler >> Avrupa >> Tohum Kültür Merkezi: Devrimci duruşu Dursun Kirve’de gördük.

Tohum Kültür Merkezi: Devrimci duruşu Dursun Kirve’de gördük.

Göçmen Emekçiler, Devrimciler, Dostlar

Ulm Halk Ocağından Tohum Kültür Merkezine uzanan tarihsel zaman akışı içinde, kurucu üyemiz Dursun ÇAKTI yoldaşımızı sonsuzluğa uğurluyoruz.

65 yıllık yaşam gerçeğine koskocaman değerler bırakarak aramızdan ayrıldı. Henüz on altı yaşında kapitalizmin sömürü rüzgarına kapılarak Almanya’da bulur kendisini. Olgunluğa adım attıkça, politik yaşamın içerisinde daha fazla yer edinmeye başlar. Yetmişli yılların ortalarından itibaren gerek Mücadele Gazetesi’nin dağıtımı olsun gerekse de politik aktivitelere katılarak, sürecini örmeyi başaran nadir kişilerden biri olmuştur. 80’li yıllardan sonra daha yetkin daha canlı politik arenada yerini almıştır.

Ulm Halk Ocağı’nın kuruluşundan günümüze yani Tohum Kültür Merkezi’ne kadar yeten ömrü boyunca hep bir emek mücadelesi içerisinde yer almıştır. Gerek fırtınalı politik süreci gerekse de durgunluk dönemi boyunca hep yanımızda olmuştur. Kaypakkaya ve Partizan düşüncesini yaşadığı ömrüne sığdırmaya çalışmıştır. Ulm alanında ve Avrupa çevresinde Dursun Kirve olarak tanınması ve bilinmesi de buradan gelir. Alanımızda Devrimci ve dost kurumlar tarafından saygı ve sevgiyle karşılanmasının önemi bizler açısından örnek alınması gereken davranış özelliğidir. 2006 yılında Tohum Kültür Merkezi için çekilen belgesel filminde söylediği gibi “Sekter yaklaşımlardan kurtulmalıyız. Tohum olarak herkesi kucaklayıcı ve toparlayıcı olmalıyız. Onun için demokraside daha geniş olmalıyız” yaklaşımı, içinden geçtiğimiz dönem açısından büyük anlam ifade etmektedir. Onun içindir ki her yaşamın bir sonu vardır. Önemli olan bu zamanı tek başına yaşamak değil o yaşamın içini doldurmak onu toplumsal bir olguya mal etmekle mümkündür. İşte böyle bir yaşamın emekçisi, savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur. Emperyalizme, faşizme, ırkçılığa ve her türden gericiliğe karşı örgütlü bir kurumu savunması ve yer alması, geride bıraktığı en önemli değerlerinden biridir.

Göçmen Emekçiler

Dursun Yoldaşımızın yakalandığı kanser illetini sadece bir hastalık olarak değerlendirmiyoruz. Yanı başımızda onlarca göçmen emekçinin aynı hastalıktan aramızdan ayrıldığını hep beraber yaşadık. Kapitalist sömürü sistemi iliklerimize kadar sömürerek, yaşanılabilinir bir dünyayı yaşanamaz hale getirmektedir. Ve bu sistem içinde kendilerinden sonrakiler için daha iyi koşullar bırakmak için didinen bu ilk nesil maalesef bedelini yaşamlarıyla ödemektedirler. İşte koronavirüs ve insanlığı tehdit eden salgın. Sosyal yaşamı yaşanamaz kılan Kapitalizm. Onun için aramızdan apansız ve zamansız gidenlerin geride bıraktıkları hayat hikayeleri önemlidir. Daha da önemli olan bu hayat hikayesindeki devrimci duruştur.

Biz bu devrimci duruşu Dursun Kirvede gördük. Birlikte yaşadık ve birlikte öğrendik. Tohum Kültür Merkezi olarak bu duruşu yaşatmaya söz vererek yoldaşımızı uğurluyoruz.

Tohum Kültür Merkezi

The post Tohum Kültür Merkezi: Devrimci duruşu Dursun Kirve’de gördük. first appeared on ATİK Online.
Kaynak: Avrupa