Home >> Kampanyalar >> Dayanışma >> ICOR Avrupa Koordinatörlerinden Dayanışma

ICOR Avrupa Koordinatörlerinden Dayanışma

ICOR Avrupa Koordinatörlerinden Dayanışma Açıklaması

„Komünistler Davası“ ile Dayanışma

Sevgili arkadaşlar ve yoldaşlar;

Bugün “Komünistler Davasında” Müslüm Elma ve diğer tüm sanıkları selamlıyoruz. Alman devletinin faşist Erdoğan’ın yardımcısı haline geldiği ve sadece bir partiye mensup olmakla suçlanan devrimcileri yargılaması bir skandaldır. Alman Temel Kanunu’nun 3. Maddede söylediği gibi: “Hiç kimse cinsiyetleri, kökenleri, dini veya siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz veya tercih edilemez.” Bu temel yasa ayaklar altına alınmış bulunuyor. Size yönelik hiç bir cezai iddia olmamasına rağmen 3 ve 5 yıl arası varan göz altı süreci kabul edilemez.

Tek suçunuz Komünist olmanız ve buna bağlı olmanızdır. İnançlarınıza sarsılmaz bağlılığınızla, tüm ilerici insanları cesaretlendiriyorsunuz. Anti-komünizme bir şans vermeyin!

Federal hükümeti, onların yardımcılarını ve devletin yargı sistemini bu anti demokratik tutumlarından dolayı kınıyoruz. Bu yapılanlar insan hakları ihlalidir ve devrimcilerin kriminalize edilmesidir. Bu yargılanma faşist Erdoğan rejimine hizmet etmektedir.

Bizler; davanın durdurulması, hepinizin derhal serbest bırakılmanız talebiyle sizinle dayanışma içinde olduğunuzu belirtiyoruz.

Dayanışmacı Selamlarımızla

Jeroen Toussaint ve Joachim Griesbaum

ICOR Avrupa Koordinatörleri

 

 

Solidarität Erklärung von ICOR Europa Koordinatoren

Solidarität mit den Angeklagten im „Kommunist*innen-Prozess“ 

Liebe Freunde und Genossen.

Besonders grüßen wir heute Müslüm Elma und alle weiteren Angeklagten im „Kommunist*innen“-Prozess. Es ist ein Skandal sondersgleichen, dass sich der deutsche Staat zum Helfershelfer des Faschisten Erdogan macht und Revolutionäre vor Gericht zerrt, denen ausschließlich eine Parteizugehörigkeit vorgeworfen wird. Wie heißt es so schön im Deutschen Grundgesetz in Artikel 3: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung…, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Dieses Grundrecht wird seit Jahren mit Füßen getreten, wenn ihr seit 3 bzw 5 Jahren in Untersuchungshaft zubringen müsst, obwohl euch keine strafbare Handlung vorgehalten werden kann.

Eure einzige „Straftat“ ist, dass ihr Kommunisten seid und euch dazu bekennt. Mit eurem unerschütterlichen Einstehen für eure Überzeugungen ermutigt ihr alle fortschrittlichen Menschen. Gibt Antikommunismus keine Chance!

Wir verurteilen die Bundesregierung und ihre Helfer auf Landes- und Gerichtsebene angesichts dieses reaktionären, undemokratischen und tendenziösen Vorgehens. Diese Menschenrechtsverletzung und Kriminalisierung gegenüber Revolutionären dient dem faschistischen Erdogan-Regime.

Wir sind voll solidarisch mit euch und fordern die Einstellung des Verfahren und eure sofortige Freilassung.

Mit solidarischen Grüßen

Jeroen Toussaint und Joachim Griesbaum

Europa-Koordinatoren der ICOR