Home >> Kampanyalar >> ICOR Avrupa Koordinatörlerinden Dayanışma Açıklaması

ICOR Avrupa Koordinatörlerinden Dayanışma Açıklaması

HABER MERKEZİ | 18.06.2020 | ICOR Avrupa Koordinatörlerinden Dayanışma Açıklaması:

”Sevgili arkadaşlar ve yoldaşlar;

Bugün “Komünistler Davasında” Müslüm Elma ve diğer tüm sanıkları selamlıyoruz. Alman devletinin faşist Erdoğan’ın yardımcısı haline geldiği ve sadece bir partiye mensup olmakla suçlanan devrimcileri yargılaması bir skandaldır. Alman Temel Kanunu’nun 3. Maddede söylediği gibi: “Hiç kimse cinsiyetleri, kökenleri, dini veya siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz veya tercih edilemez.” Bu temel yasa ayaklar altına alınmış bulunuyor. Size yönelik hiç bir cezai iddia olmamasına rağmen 3 ve 5 yıl arası varan göz altı süreci kabul edilemez.

Tek suçunuz Komünist olmanız ve buna bağlı olmanızdır. İnançlarınıza sarsılmaz bağlılığınızla, tüm ilerici insanları cesaretlendiriyorsunuz. Anti-komünizme bir şans vermeyin!

Federal hükümeti, onların yardımcılarını ve devletin yargı sistemini bu anti demokratik tutumlarından dolayı kınıyoruz. Bu yapılanlar insan hakları ihlalidir ve devrimcilerin kriminalize edilmesidir. Bu yargılanma faşist Erdoğan rejimine hizmet etmektedir.

Bizler; davanın durdurulması, hepinizin derhal serbest bırakılmanız talebiyle sizinle dayanışma içinde olduğunuzu belirtiyoruz.

Dayanışmacı Selamlarımızla

Jeroen Toussaint ve Joachim Griesbaum

ICOR Avrupa Koordinatörleri”


Kaynak: Munich davasi