Home >> Kampanyalar >> Acil Eylem >> ATİK’li Tutsaklarla Dayanışmayı Yükseltelim!

ATİK’li Tutsaklarla Dayanışmayı Yükseltelim!

Yaşamlarını insanlık onurunu korumaya adayan ve bu uğurda ağır bedeller ödeyen yoldaşlarımız terörist değil, haklı bir davanın neferleridirler. Her türden haksızlığa karşı mücadele ettikleri için, yıllarca faşist Türk Devleti tarafından tutsak edilen yoldaşlarımız ciddi sağlık sorunları yaşamaktadırlar.

Alman Devletinin talimatı ile başta Almanya’da olmak üzere, Avrupa’nın bir çok ülkesinde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan ATİK yöneticileri ve üyelerinin yürütmüş olduğu mücadele haklı ve meşrudur.

Onlarca derneği ve komiteleri olan ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde örgütlü olan ATİK, yasal bir kurumdur. Böyle bir kurumun üye ve yöneticilerini “yasadışı” ve “terörist” göstermek ve çalışmalarını “terör” kapsamına sokmak kabul edilemez.

Alman Devleti’nin bir yandan “insan hakları” ve “demokrasi” havariliği yaparken, öte yandan yoldaşlarımızın evlerini basması, tutuklanması ve hücrelere koyması ikiyüzlülüktür.

Yaşamlarını insanlık onurunu korumaya adayan ve bu uğurda ağır bedeller ödeyen yoldaşlarımız terörist değil, haklı bir davanın neferleridirler. Her türden haksızlığa karşı mücadele ettikleri için, yıllarca faşist Türk Devleti tarafından tutsak edilen yoldaşlarımız ciddi sağlık sorunları yaşamaktadırlar.

Ciddi bir tedaviye tabi tutulması gerekirken, onları yeniden hücrelere mahkum etmek, demokrasi ve insan haklarına yapılan bir saldırıdır.

Burada yürütmüş oldukları tüm politik faaliyetler yasal ve meşru oldukları halde, tutuklanmaları faşist TC’nin en ufak muhalefeti şiddetle bastırma çabalarına Alman devletince verilen büyük bir destektir.

Ve bu saldırı aynı zamanda düzene muhalif olan tüm yerli ve yabancı kurumlara yapılan bir saldırıdır.

Bu saldırıları boşa çıkarmak ve yoldaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmalarını sağlama görevi, başta ATİK üyeleri olmak üzere, tüm devrimci, demokrat ve yurtsever kurum ve kişilerin omuzlarındadır.

Bir yandan bu görevi yerine getirmek, öte yandan tutsaklarla dayanışmayı yükseltmek için sürekli hareket halinde olalım!

Her türlü demokratik ve yasal haklarımızı kullanarak geniş bir komuoyu oluşturalım!

Tutsakların kaldığı hapishanelerin önlerini miting alanına çevirelim, onlarla yazışalım,imza kampanyalarını en geniş kesime ulaşarak yürütelim.

Onlara sesimizi duyuracak her türlü yasal yol ve yönteme baş vurmadan geri kalmayalım. Onurlu bir mücadele yürüttükleri için tutsak düşen yoldaşlarımız onurumuzdur.

Onları asla yanlız bırakamayacağız..

UPODUTAK (Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi)