Home >> Haberler >> Avrupa >> Nürnberg’de Helin Bölek için anma gerçekleştirildi.

Nürnberg’de Helin Bölek için anma gerçekleştirildi.

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün zulüm biter.

menekşelerde açılır üstümüzde leylaklarda güler.

bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler…

NÜRNBERG | 04.04.2020 |Yarınlar için direnen Grup YORUM üyesi Helin Bölek’i anmak için, Corona yasaklarına rağmen Nürnberg’de bir anma gerçekleştirildi. Partizan taraftarlarının çağrısıyla oluşturulan Nürnberg Grup YORUM ile Dayanışma Platformu’nun organizesiyle gerçekleşen anmaya göçmen devrimci-demokrat kurumlar katıldı. Halk Cephesi, Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği, Medya Volkhaus,Yeni Kadın, Kızıl Bayrak ve Partizan taraftarları katılım sağladı.

Kurumlar adına yapılan konuşmalarda Helin Bölek’in direnişinin anlamı ve önemi üzerine vurgular yapıldı. Nürnberg Partizan taraftarları adına yapılan konuşmada; “Direnmeyen çürür”, denilerek; “faşizme, kapitalizme, emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı ortak paydalarda bir araya gelip ortak direniş cephesi yaratabilmeliyiz”, denildi. “Türkiye ve Kürdistan’da devrimci direniş bayrağı dalgalanmaktadır.

Gezi direnişinde, Kobane’de, Rojova’da yükselen devrimci direniş bayrağı, Leyla Güven’in direnişinde, hapishanelerde sürdürülen açlık ve ölüm Orucu direnişinde, cumartesi annelerinde, işten atılan emekçilerin direnişinde, işçi grevlerinde, kadın mücadelesinde, çevrecilerin ve gençlerin mücadelesinde, Grup YORUM üyelerinin mücadelesinde dalgalanmaktadır.” ” Helin Bölek dün kavgada şehit düştü. Ama geride kalan direnişçilere, işçilere, gençlere, kadınlara, tüm emekçilere direniş yolunu gösterdi. Faşizme karşı direnmeyen, savaşmayan çürür. Çürümek istemiyorsak, yarın çok geç olur diyorsak bugünden itibaren faşizme karşı olabilecek tüm ortak paydalarda bir araya gelip demokratik ve devrimci direniş cephesi oluşturmalıyız.

Helin Bölek’in onurlu direnişini kavgamızda yaşatacağız.! Yaşasın devrimci dayanışma.! Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi.!” denilerek birlikte mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Yeni Kadın adına yapılan konuşmada; “Dünya’da ve Türkiye’de kadın mücadelesinin ivme kazanarak yükseldiği”, “Helin Bölek’in 28 yaşında genç bir kadın olarak mücadelede onuruyla direndiği ve bu uğurda şehit düştüğü” ve ” önümüzdeki yıllarda kadınların sınıf mücadelesinde daha aktif rol oynayacağı” belirtildi. Konuşmaların ardından Grup YORUM dan müzik dinletisi yapıldı. Faşizme karşı omuz omuza.! Helin Bölek ölümsüzdür.! Sloganlarıyla anma sona erdi.


Kaynak: Avrupa