Home >> 2018 >> Şubat >> 26

Daily Archives: 26 Şubat 2018

Salih Müslim İçin Prag’ta Özgürlük Haykırışları Yankılandı | GÖRÜNTÜLÜ

Haber Merkezi | 26.02.2018| PYD eski eşbaşkanı Salih Müslim’in Türkiye’nin talebi üzerine gözaltına alınması Prag’da protesto edildi. Bugün Prag şehir merkezinde mahkeme önünde toplanan kitle oradan İçişleri Bakanlığı önüne doğru yürüyüşe geçti. Bakanlık önünde yapılan eylem sırasında, Bakan eylemcilerin yanına gelerek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Milan Chovanec, gözaltının Türkiye’nin talebi üzerine gerçekleştiğini doğruladı. İçişleri Bakanlığı’nın bu gözaltı ile …

Devamını Oku ...

Zürih`de Eylemler Devam Ediyor

İsviçre Efrin Rojava Direniş Platformu bileşenleri arasında görev dağılımı yaparak Zürih`de 4 ayrı bölgede eş zamanlı eylemler örgütledi. 26 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında Zürih Üniversitesi, Oerlikon Tren Garı, Merkez Tren Garı ve Altstätten Tren Gar`ında akşam saatlerinde Efrin savaşına duyarlılık artırmak ve kamuoyu yaratmak için ayaklı gazete ve bildiri dağıtımları yaparak en geniş kitleye ulaşmaya çalışıyor. Tüm bileşenleri …

Devamını Oku ...

Hollanda Ermeni Soykırımı‘nı Tanıdı.

Hollanda |26.02.2018| Ankara büyükelçisini geçen hafta resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, Ermeni Soykırımı‘nı tanıdı. Hollanda Parlamentosu’nun alt kanadı kararı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı. Tasarılardan biri  ’soykırım‘ tanımını kabul ederken, diğer tasarı ise Hollandalı bakanın 24 Nisan’da Ermenistan’da düzenlenen törenlere katılmasını öngörüyor. Dört partinin onayıyla geçti Hollanda’da koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen …

Devamını Oku ...

Hollanda, ErmeniSoykırımı‘nıtanıdı.

Hollanda |26.02.2018| Ankara büyükelçisini geçen hafta resmi olarak geriçekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, Ermeni Soykırımı‘nı tanıdı. HollandaParlamentosu’nun alt kanadıkararıtanıyanikiyasatasarısınıonayladı. Tasarılardanbiri  ’soykırım‘ tanımınıkabulederken, diğertasarıiseHollandalıbakanın 24 Nisan’daErmenistan’dadüzenlenentörenlerekatılmasınıöngörüyor. Dörtpartininonayıylageçti Hollanda’dakoalisyonortağıHıristiyanBirliği (CU) tarafındangündemegetirilenöneriye, hükümetioluşturandiğerüçpartinin de destekverdiğibelirtildi. CU Milletvekili Joel Voordewind, HollandaTelevizyonu’na (NOS) yaptığıaçıklamada, parlamentodaçoğunluğunun 1915’de yaşananolaylarınsoykırımolaraktanınmasındanyanaolduğunubelirtti. Hollandaparlamentosu, hükümetten 24 Nisan’daki „soykırımanması“ içinErmenistan’ınbaşkentiErivan’ailkkezbakandüzeyindetemsilcigöndermesini de istiyor. İktidarortağıCU’yagöre, Erivan’abakandüzeyindetemsilcigönderilmesi „güçlübirsinyal“ olaraktanımlanıyor. 2004’te de gündemegelmişti Hollandaparlamentosu, …

Devamını Oku ...

İsveç’te Remzi Kartal’ın Katılımı İle Panel

İsveç |26.02.2018|Kürdistan Kültür Merkezi’nde Remzi Kartal’ın katılımıyla güncel sürece ilişkin bir panel yapıldı. Panelde Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu ve bununla bağlantılı bölgesel gelişmeler degerlendirildi. İki kısım şeklinde gerçekleşen panel, saygı duruşuyla başladı. İlk kısmında Kartal tarafından Afrin Operasyonu’na dair bir sunum yapıldı. Kartal, operasyonun Emperyalistlerin onayıyla gerçekleştiğini ve Suriye’nin kuzeyi ile Rojava’daki alternatif sistemin hedefleniğini ifade etti. Afrin’deki direnişin bir …

Devamını Oku ...

Göteborg’ta NÇDK ve Güney Bölge Toplantısı

İsveç|26.02.2018| Göteborg’ta 5. Göteborg NÇDK ve Güney bölge kongresi gerçekleştirildi. Göteborg’un yanısıra Malmö, Helsingborg, Halmstad vd. bölge dykların katılımlarıyla gerçekleşen kongre üç bölümden oluştu. Saygı duruşunun ardından başlayan kongre ilk önce kongreye katılım sağlayan kurumların konuşmaları ve mesajlarıyla başladı. İsveç Sol Partisi, Rojava Komitesi, Efrin Yalnız Değildir Platformu, Irak, Suriye ve İran Kürdistan’ı partileri, Türkiyeli kurumlardan ATİK Bölge Komitesi ve …

Devamını Oku ...